På stødig grunn

Bak Åmøy havneterminal står Halvard Velde, som gjennom selskapene Velde Holding AS og Velde Eiendom Invest AS også eier og utvikler Åmøy havn, flere andre selskaper og eiendommer. Se websiden til Åmøy havn her →.

50 år med igangsetting, utvikling og aktivt eierskap har satt spor og skapt varige verdier som er grunnlag til fremtidig vekst. I bunn ligger prinsipper om langsiktig eierskap og forsiktighet. Aktiv familiedeltakelse, engasjement og tillit har løftet våre selskaper til solide og attraktive aktører innen sine fagfelt.


Gründer siden 1968

Halvard Velde startet sin gründervirksomhet i 1968 da han sammen med sin svoger startet firmaet Velde og Byberg AS. I 1972 skilte de to lag og Halvard startet Velde Maskin AS som utførte tomtegraving. I 1978 hadde selskapet vokst til 35 ansatte, med eget kontor og verksted på i Tananger. Selskapet hadde god vekst og flyttet i 1983 inn i Veldegården på Sola, for deretter å ekspandere og flytte til på Forus i 1986. I denne perioden bestod Velde Maskin av rundt 90 arbeidere, 30 gravemaskiner, lastebiler, dumpere og borerigger.
 

Velde Industri

I 1984 ble det på Sviland kjøpt et pukkverk som dannet grunnlaget for det som vi i dag kjenner som Velde Industri AS. Med seg i driften hadde Halvard kona Margunn og de tre sønnene – Harald, Reidar og Egil – og hele familien jobbet hardt for å bygge opp bedriften, stein på stein. 1996 ble det investert i steinknuseri som skapte nye bruktområder av fjellet. Gjennom eget asfalt- og betongverk gikk bedriften til å bli en leverandør både stein, betong og asfalt.

I dag drives Velde Industri AS av sønnene Egil, Reidar og Harald Velde. Med investering i et av verdens mest avanserte gjenvinningsanlegg for gravemasser viderefører bedriften viljen til å tenke nytt og langsiktig. Gjenvinning er selve nøkkelen når fremtidige generasjoner skal ha tilgang på råvarer til å bygge opp sine byer. Med sloganet "Når vi gjenvinner – vinner alle!" skal Velde Industri AS stå for en fremtidsrettet og bærekraftig drift – på stødig grunn.

 


Børs- og fondsinvesteringer

I Velde Holding AS investerer vi direkte i selskaper notert på Oslo Børs samt aksjefond. Vi har en langsiktig investeringshorisont og fokuserer på selskaper med god historikk og spennende fremtidsmuligheter.
 

 
velde-eiendom-invest.png

Eiendomsutvikling og forvaltning

Velde har en stor eiendomsmasse under kontinuerlig utvikling og forvaltning. Vi har spesialisert oss på Kontoreiendom og  industriområder lokalisert på nord Jæren i Rogaland fylke. Vi har også flere sentrale tomter som er under regulering til kontor- og industriformål. Tomtene kan bebygges etter leietakers ønsker og behov. Ta direkte kontakt med Halvard Velde på 932 59 300 for mer informasjon om hva vi kan tilby.
 

 

Velde Industri as

Velde driver virksomhet innen pukkverk, transport, ferdigbetong, gulv­sliping, deponi, asfalt­­produksjon, asfaltering og gjenvinning. I steinbruddet på Sviland i Sandnes har vi samlet det meste av vår virksomhet der fellesnevner er bærekraftig og miljøvennlig drift med optimal logistikk. Velde omsetter for 400 millioner og har 170 ansatte. Se mer på www.veldeas.no →
 

Et maritimt næringsområde

Naturen har skapt et unikt område med kvaliteter som gjør dette til en beskyttet havn midt i sentrum av begivenhetene. Her finner du et mangfold av maritime virksomheter som yter service til båtfolket. Sentralt i virksomheten ligger båthotellet som huser mer enn 200 båter i tillegg til utendørs opplags- og servicefasiliteter. Se mer på www.amoyhavn.no →
 

Nr. 1 på kjøkkenet!

Kitchn er en butikkkjede i sterk vekst med over 140 butikker i Norge og Sverige. Sammen med Wiggo Eriksen og Odd Sverre Arnøy har vi over mange år vært en av hovedaksjonærene i oppbyggingen av denne kjeden for kjøkkenutstyr. Bli innspirert i nettbutikken www.kitchn.no →.