skyssbatservice2.png
 

Siden 1963 har Skyssbåtservice vært spesialister på sjøtransport og sjørelaterte byggeprosjekter. Skyssbåtservice disponerer 500 kvadratmeter uteområde på Åmøy havneterminal og har utstrakt bruk av ro-ro-rampen for trailere og varer.

Ved siden transportfartøyene MF Vestra og MF Shjandy har Skyssbåtservice også lekteren Shjandtor som brukes som fleksibel løsning for frakt av tunge elementer og anleggsmaskiner.

 
  • Transport av tung last og maskiner
  • Fiskerirelaterte oppdrag
  • Redningstjenester
  • Transport av utstyr for kraftlinjebygging

Torgeir Vareberg
Daglig leder
911 03 036
Epost →